Status of the Tibetan Plateau observatory (Tibet-Obs) and a 10-year (2009–2019) surface soil moisture dataset

Zitieren

Zitierform:

Zhang, Pei / Zheng, Donghai / van der Velde, Rogier / et al: Status of the Tibetan Plateau observatory (Tibet-Obs) and a 10-year (2009–2019) surface soil moisture dataset. 2021. Copernicus Publications.

Zugriffsstatistik

Gesamt:
Volltextzugriffe:
Metadatenansicht:
12 Monate:
Volltextzugriffe:
Metadatenansicht:

Grafik öffnen

Rechte

Rechteinhaber: Pei Zhang et al.

Nutzung und Vervielfältigung:

Export