Zitieren

Zitierform:

Padarian, José / McBratney, Alex B.: A new model for intra- and inter-institutional soil data sharing. 2020. Copernicus Publications.

Zugriffsstatistik

Gesamt:
Volltextzugriffe:
Metadatenansicht:
12 Monate:
Volltextzugriffe:
Metadatenansicht:

Grafik öffnen

Rechte

Rechteinhaber: José Padarian

Nutzung und Vervielfältigung:

Export