Assessing economic impacts of environmental research infrastructures: overview of methodological tools

Zitieren

Zitierform:

Kalaydjian, Régis: Assessing economic impacts of environmental research infrastructures: overview of methodological tools. 2020. Copernicus Publications.

Zugriffsstatistik

Gesamt:
Volltextzugriffe:
Metadatenansicht:
12 Monate:
Volltextzugriffe:
Metadatenansicht:

Grafik öffnen

Rechte

Rechteinhaber: Régis Kalaydjian

Nutzung und Vervielfältigung:

Export